Please Sign In for Account Setting

ورود

Langauge

Choose the language in which you want to view Wetube

Template

Choose the Template

در حال بارگذاری پلیر، لطفا شکیبا باشید ...

مظاهری؛ نقد عرفان حلقه (جلسه اول) شعور کیهانی چیست؟

2,111
0
0

انتشار شده در 4 سال قبل

مظاهری؛ نقد عرفان حلقه (جلسه اول) شعور کیهانی چیست؟
هر کس با این عرفان مواجه می شود در نگاه اول با قوانین فیزیک و استدلال های ارسطو و این قبیل چیزها مواجه می شود.
اما این مطالب علمی در نهایت چطور به خدا شناسی می رسد و حلقه وصل آن با خدا شناسی چیست؟ اینجاست که آقای طاهری از شگردی عوام پسند بهره میگیرد و در حقیقت استفاده از نام عرفان برای این فرقه بی در و پیکر برای انجام همین شگرد بوده است. همه این حرف های دهان پر کن علمی را خوب بیان میکنند گویا اینکه عرفان حلقه بر اساس فیزیک و علوم جدید و خدا و حتی قرآن بنا شده است. اما آنجا که باید ارتباط ادعاهای عرفان حلقه را با این علوم ثابت کنند می گویند این عرفان است قابل توضیح و شرح نیست باید بیایی و آن را درک کنی!!!!
خلاصه:
عرفان حلقه با بحران جدی در روش شناسی مواجه است: گاهی از فیزیک میگوید، گاهی از براهین عقلی و در نتیجه گیری اینها ناگهان می رسد به عرفان آنهم عرفانی که به هیچ عنوان قابل توضیح و بیان نیست!!!

نظرات