Please Sign In for Account Setting

ورود

Langauge

Choose the language in which you want to view Wetube

Template

Choose the Template

در حال بارگذاری پلیر، لطفا شکیبا باشید ...

مجعولات مجلل 9 (قسمت 9 از داوزده قسمت) ادامه کتیبه ها!!.

614
0
0

انتشار شده در 4 سال قبل

مجعولات مجلل 9 (قسمت 9 از داوزده قسمت) ادامه کتیبه ها!!.
آمریکایی ها کتیبه هایی را به مردم ما قالب کردند که در زمان رضا شاه نوشتند و گفتند این کتیبه ها 1700 سال پیش در زمان شاپور نوشته شده
دستپاچگی آنها به اندازه ای زیاد بوده که شواهد فراوانی به جای گذاشته اند و دروغ آنها را اکنون این شواهد آشکار کرده است
شاید اینها به هیچ عنوان احتمال نمی داده اند که حکومت ایران از دست آنها خارج شود و کسانی به صورت آزادانه درباره این تاریخ ساختگی تحقیق کنند
به خیال اینکه دست خودشان تا ابد خواهد ماند با وقاحت تمام کنده کاری کرده و داستان ساختند و وارد کتاب های درسی ما کردند

نظرات